Torna al catàleg de serveis

Arquitectura de Sistemes

Ens integrem com a part de l’àrea de TI, treballant de manera col·laborativa en el procés d’adaptació i evolució cap a noves tecnologies.

Serveis Infraestructura

– Definició Pla d’Evolució de Sistemes
– Racionalització i Optimització d’Arquitectures TI
– Anàlisi i Implantació de Solucions Tecnològiques

Serveis Cloud

– Avaluació, Disseny i Implementació de Solucions Cloud
– Definició d’Estratègia de Migració
– Transformació i Processos de Migració (modalitat cloud i on-premissa)

Serveis de Seguretat

– Definició de Polítiques de Seguretat
– Implementació de Polítiques
– Avaluació i Aplicació de Millores
– Disseny i Implementació de Plans de Contingència i Continuïtat de Negoci

Altres serveis