Tags: Big Data / Datamining / DWH / ETL / KPIs / Quality Analytics
Torna al catàleg de serveis

Business Analytics

Comptem amb un equip amb àmplia experiència en el disseny i implementació de solucions Business Intelligence, per millorar la gestió de processos a través de l’ús d’eines que faciliten la interpretació de la informació.

Solucions Business Analytics

– Gestió de dades analítiques (ETL, DWH, Big Data)
– Reporting Analític i Operacional
– Seguiment analític de Processos de Negoci (KPIs)
– Anàlisi proactiu del negoci (Datamining)
– Anàlisi de Qualitat d’informació (Quality Analytics)
– Simulació d’escenaris futurs (Predicció)
– Pressupostació i Consolidació
– Quadre de Comandaments Integral

Serveis Business Analytics

– Disseny Model Conceptual Business Intelligence
– Avaluació i Diagnòstic de solucions d’analítiques
– Disseny i Implementació de solucions analítiques
– Reenginyeria d’escenaris analítics
– Migració i conversió de plataformes BI
– Roll Out de models analítics corporatius

Altres serveis