Tags: CIO / PMO / SMO
Torna al catàleg de serveis

Gestió de l’Àrea TI

Donem suport a les Àrees de Tecnologies de la Informació en la definició, gestió i seguiment de processos i serveis TI, personalitzant solucions a l’àmbit organitzatiu.

Suport Estratègic TI

– Suport a la Definició de l’Estratègia TI
– Suport a la Gestió del CIO
– Definició d’Estratègies de Contractacions
– Definició del Pla d’Evolució del Portfolio de Serveis TI

Anàlisi i Disseny de Solucions TI

– Avaluació de Processos i Serveis de l’Àrea TI
– Model de Gestió de Processos i Serveis TU
– Model per a la Gestió del Canvi
– Model de Servei TI

Implementació de Solucions TI

– Oficina de Projectes (PMO)
– Oficina de Serveis (SMO)
– Pla de Sistemes

Altres serveis