POLÍTICA DE PRIVACITAT EN LÍNIA

En PROXYMA TI CONSULTING SERVICES S.L. (Des d’ara PROXYMA) treballem per garantir la privacitat en el tractament de les teves dades personals. Hem actualitzat la nostra política de privacitat en línia per informar clarament de com recopilem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra organització.

Responsable del tractament

L’interessat que faciliti a PROXYMA dades de caràcter personal a través d’aquesta plataforma en línia o per altres vies (per exemple, xarxes socials) queda informat que el tractament de les seves dades és realitzat per:

PROXYMA TI CONSULTING SERVICES SL
CIF B-66482027
Domicili social carrer Casp 90, 3r 3a 08010 Barcelona.
Telèfon:
Correu electrònic: administracion@proxymati.com

Finalitats del tractament de dades

En PROXYMA el tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens els hagis facilitat:

 1. Contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i gestionar les consultes i comentaris i fer un seguiment posterior.
 2. En cas de contractació dels béns i serveis oferts per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
 3. Valorar i gestionar, si escau, el currículum vitae per a processos de selecció que s’adaptin al teu perfil professional i dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal.
 4. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i / o publicitat de la nostra entitat i / o del sector. Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment.

Els camps d’aquests registres són d’ompliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades

Legitimació per al tractament de dades

 • La base legal per al tractament de les dades de les finalitats anteriorment descrites és l’execució de la prestació del servei corresponent.
 • La base de l’enviament de comunicacions comercials a usuaris no clients és el consentiment que s’ha sol·licitat, i pot ser revocat en qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no afectarà en cap cas a l’execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.
 • La base per al tractament dels currículum vitae és el consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, que ens atorga el candidat al realitzar l’enviament del mateix per a participar en processos de selecció.

No obstant això, et recordem que tens dret a oposar-te a aquest tractament de les teves dades, i pot fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

Totes les dades facilitades per tu són certes i correctes, i et compromets a mantenir-los actualitzats, comunicant els canvis a PROXYMA. En cas que no ens facilitis les teves dades o el facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Durada del tractament de dades

 • Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i no demanis la seva supressió. Posteriorment a la mateixa, es conservaran durant els terminis legalment exigits (llevat, en ambdós casos, que el tractament es basés en el consentiment de l’usuari i aquest ho revoqués, en aquest cas es conservaran fins que es rebi aquesta revocació).</Li >
 • Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds s’han de conservar durant el temps necessari per donar resposta als mateixos, amb un termini màxim d’un (1) any.
 • Les dades per a l’enviament de comunicacions comercials dels nostres productes o serveis seran conservats indefinidament fins que, si és el cas, ens manifestis la teva voluntat de suprimir-los.
 • Les dades de currículum vitae per a processos de selecció seran conservades durant (1) un any.

Per tant, podem garantir que les seves dades no es conservaran més temps del necessari per a les finalitats descrites anteriorment, sense perjudici de la conservació que resultés necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa potencials reclamacions i / o sempre que ho permetés la legislació aplicable.

Comunicació de les dades

Les dades es comunicaran a les següents entitats:

 • A les entitats financeres a través de les quals s’articuli la gestió de cobraments i pagaments.
 • A les empreses subcontractades per PROXYMA per gestionar la facturació dels serveis contractats. El detall de l’entitat que actuarà com a empresa sub-encarregada del tractament s’ha d’identificar en el corresponent contracte d’encarregat de tractament a subscriure entre PROXYMA i el client.
 • A les administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits, i si és el cas, igualment a altres òrgans com Forces i Cossos de seguretat de l’Estat i als òrgans judicials.

Els teus drets

Tota persona que ens faciliti les seves dades té els següents drets:

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.
 • En les condicions previstes en el Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o el seu portabilitat, en el cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si has atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, si s’escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Tots els drets esmentats poden exercir-se a través de l’enviament d’un correu electrònic al compte administracion@proxymati.como per correu postal a l’adreça carrer Casp 90, 90, 3r 3a 08010-Barcelona, ​​adjuntant un document oficial d’identitat (DNI, carnet de conduir, passaport …). Per a més informació, sobre el procediment a seguir per a exercir els teus drets i presentar les teves reclamacions, clica aquí (incloure link a Annex II Política de Protecció de Dades)

Davant de qualsevol vulneració dels teus drets, especialment quan no tinguis el satisfacció en el seu exercici, pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (dades de contacte accessibles a www.agpd.es) o una altra autoritat de control competent. També pots obtenir més informació sobre els drets que et assisteixen dirigint-te a aquests organismes.

Dades de tercers

Si facilites dades de tercers, assumeixes la responsabilitat d’informar-los prèviament de tot el que preveu l’article 14 del Reglament General de Protecció de Dades en les condicions establertes en l’esmentat precepte.

Mesures de Seguretat

PROXYMA es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix normativa aplicable.

PROXYMA té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, d’acord al que estableix la normativa aplicable.

PROXYMA, entitat preocupada per la privacitat, amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització, manté contínuament la supervisió, control i avaluació dels seus processos per assegurar el respecte a la privacitat i seguretat de la informació, segons els estàndards internacionals.

PROXYMA haurà d’informar de qualsevol violació de la seguretat a les autoritats i als interessats d’acord amb la legislació vigent si arriba a conèixer-se que la seguretat, confidencialitat i integritat de les dades personals s’ha vist compromesa.

Protecció de la informació allotjada

PROXYMA realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però, no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrats pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimits i / o modificats durant el període de temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per PROXYMA, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. PROXYMA no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, PROXYMA estarà autoritzat l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals indicats anteriorment

Política de Cookies

Les dades personals amb l’ús de cookies al lloc web de PROXYMA es regeixen per les

disposicions de la Política de privacitat, per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, així com també per les lleis i normatives europees sobre protecció de dades caràcter personal en tot moment.

Informació de cookies

Una galeta és un petit arxiu de text que un lloc web emmagatzema a l’ordinador de l’usuari, telèfon o qualsevol altre dispositiu, amb informació sobre la seva navegació en aquest lloc web. Les cookies són necessàries per facilitar la navegació i perquè sigui més fàcil d’usar, i no danyen el seu ordinador. Si bé aquesta Política utilitza el terme general “Galetes”, ja que són el mètode principal per emmagatzemar la informació utilitzada per aquest lloc web, l’espai de “Emmagatzematge local” del navegador també s’utilitza per als mateixos fins que les Galetes. Tota la informació inclosa en aquesta secció també s’aplica a aquest “Emmagatzematge local”.

Informació recopilada automàticament

PROXYMA mesura el rendiment del seu lloc web per millorar-lo i personalitzar-lo a favor dels nostres visitants. Durant la seva visita, podem recopilar i emmagatzemar automàticament els següents tipus d’informació sobre el seu ordinador i la seva visita:

 1. El domini i el host des del qual s’accedeix a Internet;
 2. L’adreça d’Internet del lloc web des del qual es vincula directament a aquest lloc

web, si escau;

 1. La data i hora en què va arribar al nostre lloc web i quant temps va passar al lloc web i

quines pàgines va visitar;

 1. La seva adreça de protocol d’Internet (IP); i
 2. El sistema operatiu i el programari de navegació del seu ordinador.

El tractament d’aquesta informació que es recopila automàticament complirà amb totes les lleis i regulacions existents. En aquest sentit, ha d’acceptar lliurement i explícitament aquesta Política de Cookies si voleu utilitzar el lloc web, així com la Política de Privadesa si voleu utilitzar els serveis de PROXYMA.

Per a què s’utilitzen les galetes en aquest lloc web?

Les galetes són una part essencial de com funciona el nostre lloc web. L’objectiu principal d’

les nostres Galetes és millorar la vostra navegació. Per exemple, s’utilitzen per recordar les seves preferències (idioma, país, etc.) mentre navega i en futures visites. La informació recopilada per les Galetes també ens permet millorar el lloc calculant els números i patrons d’ús, la idoneïtat del lloc web per als interessos individuals dels usuaris, recerques més ràpides, etc.

De vegades, si hem obtingut el seu consentiment informat per avançat, podem utilitzar cookies, etiquetes o altres dispositius similars per obtenir informació que ens permeti mostrar-li, ja sigui des del nostre lloc web o des de llocs web de tercers o per qualsevol altre mitjà, publicitat, basat en l’anàlisi de les teves hàbits de navegació

¿qui fa servir la informació emmagatzemada en les galetes?

La informació emmagatzemada en les galetes del nostre lloc web és utilitzada exclusivament per nosaltres, excepte les identificades a continuació com “galetes de tercers”, que són utilitzades i administrades per entitats externes per proporcionar serveis sol·licitats per nosaltres per millorar els nostres serveis i l’experiència de l’usuari quan navega pel nostre lloc web. Els principals serveis per als quals s’utilitzen aquestes “galetes de tercers” són obtenir estadístiques d’accés i garantir les transaccions de pagament que es duen a terme.

Tipologia, porpósito i funcionament de les galetes

 

Tipus de galetes

COOKIES DE SESSIÓ: caduquen quan l’Usuari tanca el navegador o els permanents, que romanen operatius mentre són necessaris per a la finalitat a què serveixen (per exemple, perquè l’Usuari romangui identificat en els Serveis GELT) o quan són esborrats manualment .

COOKIES DE RENDIMENT: li permeten recordar les seves preferències sobre les eines que es troben en els Serveis, per evitar tornar a executar el servei en cada visita.

COOKIES DE GEOLOCALITZACIÓ: li permeten saber en quin país es troba quan sol·licita un

Servei. Aquesta Cookie és completament anònima i només es fa servir per ajudar a guiar el contingut

cap a la seva ubicació.

COOKIES DE REGISTRE: les galetes de registre es generen en el moment de la inscripció o d’hora quan obre la sessió i s’utilitzen per identificar-lo en els Serveis i mantenir l’Usuari identificat perquè, si es tanca un servei, el navegador o l’ordinador, puguem identificar-te quan et connectis de nou a GELT. Aquesta galeta s’elimina si l’usuari fa clic a “tancar sessió”.

COOKIES ANALÍTIQUES: permeten dur a terme estadístiques per a l’optimització i millora de l’experiència dels Usuaris en el lloc. Permeten que el visitant sigui identificat anònimament per mantenir un càlcul aproximat del nombre de visitants i la seva tendència en el temps, per saber quin contingut és el més visitat, per saber si l’Usuari és nou o per saber si ha repetit la visita.

COOKIES PUBLICITÀRIES: permeten millorar els anuncis mostrats a cada usuari anònim en els serveis de GELT, emmagatzemant la durada o freqüència de visualització dels anuncis, la interacció amb ells, els patrons de navegació que permeten elaborar un perfil d’interès publicitari i oferir publicitat adequada als teus interessos.

COOKIES PUBLICITÀRIES DE TERCERS: A més de la publicitat administrada en la nostra aplicació i en la nostra web, GELT utilitza cookies per permetre a les agències de publicitat la possibilitat de publicar anuncis personalitzats en llocs web o aplicacions de tercers. D’aquesta manera, l’agència de publicitat pot identificar l’equip de l’usuari GELT en aquests llocs web o aplicacions de tercers i accedir a les dades associades a ells, per mostrar publicitat personalitzada.

Com puc evitar fer servir cookies en aquest lloc web?

Si prefereix evitar l’ús de galetes en aquesta pàgina, tenint en compte les limitacions descrites anteriorment, primer de desactivar l’ús de Cookies al teu navegador i després eliminar les galetes guardades al teu navegador associat a aquest lloc web. Podeu utilitzar aquesta opció per evitar l’ús de cookies en qualsevol moment.

Com desactivar i evito l’ús de galetes?

Es poden restringir, bloquejar o eliminar les galetes d’aquest lloc web en qualsevol moment canviant la configuració del seu navegador seguint els passos que s’indiquen a continuació. Si bé la configuració és diferent en cada navegador, les galetes normalment es configuren en el menú “Preferències” o “Eines”. Per obtenir més informació sobre com configurar les cookies, consulteu el menú “Ajuda” al navegador. Les instruccions per accedir al menú de configuració de cookies i, si escau, navegació privada en diferents navegadors es poden trobar a:

Internet Explorer:

Eines -> Opcions d’Internet -> Privacitat -> Configuració.

Per a més informació pot consultar el suport de Microsoft o “Ajuda” al navegador.

Firefox:

Eines -> Opcions -> Privacitat -> Històric -> Configuració personalitzada.

Per a més informació pot consultar el suport de Mozilla o “Ajuda” al navegador.

Chrome:

Configuració -> Mostra opcions avançades -> Privacitat -> Configuració de contingut.

Per a més informació pot consultar el suport de Google o “Ajuda” al navegador.

Safari:

Preferències-> Seguretat

Per a més informació pot consultar el suport de Google o “Ajuda” al navegador.

També, pots oposar-te a l’ús de determinades galetes a través dels següents serveis:

http://www.criteo.com/deactivate-criteo-banners/

http://youronlinechoices.eu/

http://www.networkadvertising.org/choices/

http://www.aboutads.info/choices/

Actualitzacions i canvis en la Política de Cookies

PROXYMA pot modificar aquesta política de galetes d’acord amb la legislació vigent, o amb el propòsit d’adaptar aquesta política als requeriments de les autoritats espanyoles i europees sobre protecció de dades de caràcter personal, per tant, es recomana als usuaris visitar aquesta política de galetes sovint.